Maszyny, urządzenia i podajniki

Maszyny, urządzenia i podajniki

Firma Soplast zajmuję się projektowaniem maszyn i urządzeń .
Wykonane przez PPH „Solplast” urządzenia wykorzystywane mogą być jako :

1) Odżużlacze w elektrowniach
2)  Przenośniki w hutach szkła i elektrowniach
3) Urządzenia podające bieżnik w zakładach gumowych.